ВЕЛИКА ХУМСКА ЧУКА

0 коментара

Укратко

Локалитет се налази северно од села Хума, у близини Ниша, на стрмом узвишењу које је са три стране практично непрргступачно. Најстарији хоризонти овог вишеслојног налазишта припадају бубањској групи, односно Бубањ-Салкуца-Криводол културном комплексу, у енеолитском периоду распрострањеном на подручју од Трансилваније и Олтеније на северу, до Пелагоније и Албаније на југу.

Насеље се налази у матичном подручју бубањске културе, чије се формирање везује за продор нових етничких елемената у другој половини III миленијума пре н. е. Својим положајем конгролисало је целокупну Нишку котлину и било један од важних центара нассљености овог краја. Мефу керамичким материјалом заступљени су сви облици који се, поред других елемената из области орнаментике, сматрају носиоцима стила ове културне групе: пехари са две дршке, зделе са ободом повијеним на унутра, плитки тањири и амфоре.

Осим посуда грубе и обичне фактуре, јавља се и квалитетна, црноуглачана керамика која се ослања на позноенеолитску, пре свега винчанску традицију. Археолошка ископавања су вршена 1933. и 1956. године.

Фотографије

Фотографије (1)