УЛПИЈАНА

0 коментара

Укратко

Остаци римске и рановизантијске Улпијане заузимају површину од 35Ха, а налазе се поред данашње Грачанице. На овом вишеслојном локалитету откривен је културни слој од 4т. Бедеми римског града образовали су неправилну четвороугаону основу. Северно и западно од града налазиле су се некрополе, а североисточно каструм квадратне основе. Оснивање града везује се за Трајанову владавину (98-118). Почетно мање рударско насеље прерасло је у град са статусом римског муниципија. Улпијанаје рано постала седиште епископије – саборуу Сердици 343. године присуствовао је и њен епископ Македонијус.

Град је потпуно разрушен у време аварско-словенских напада крајем VI и почетком VII века. Сондажним археолошким ископавањима, започетим 1953 (која су пратили конзерваторски радови), откривени су делови античке Улпијане: једнобродна базилика са криптом у северозападиом делу насеља; остаци двеју терми; делови мозаичког пода неке грађевине; део стилобата античког храма; градска капија са кулама и почетак главне улице (сагбо). На северној некрополи откривене су зидане гробнице, меморија са великим мермерним саркофагом и остаци подног мозаика са донаторским натписом.

Фотографије

Фотографије (1)