ŠAŠINCI, POLJE LEGET

0 komentara

Ukratko

Istočno od Sremske Mitrovice, na oko 4 km od sela Šašinci nalazi se polje Leget, Delovi Timočke divizije I poziva izvršili su 6. septembra 1914. prelaz i forsiranje reke Save u cilju angažovanja jačih austrougarskih snaga. Iako se ovaj manevar završio porazom, za operacije srpske vojske i saveznika imao je veliki značaj, vezujući jače neggrijateljske snage i pomogavši I srpskoj armiji da uspešno pređe Savu. Smanjen je i pritisak na saveznike, kako na zapadu tako i na istoku.

Mesto bitke obeležili su prvo Austrijanci jednim drvenim krstom na postolju od kamena. Na krstu se nalazio tekst i na nemačkom i na srpskom jeziku, u spomen borcima obe vojske koji su tu izginuli. Na istom mestu Sokolsko društvo Sremske Mitrovice podiglo je 1923. spomenik visine 8 š, izrađen od opeke i betona u formi piramide na postolju, omalterisan i obojen u belo. Na južnoj strani spomenika nalaze se dva bronzana reljefa, a na severnoj grb u obliku dvoglavog orla raširenih krila.

Na tri strane je uklesan tekst u spomen izginulim borcima. Ispred spomenika je pet zajedničkih grobnica poginulim srpskim vojnicima, ograđenih metalnom ogradom. Nekadašnje polje Leget više ne postoji, pošto je okolina spomenika pošumljena topolom u industrijske svrhe. Delimična rekonstrukcija spomenika je izvršena 2003. i 2004. godine.

Autor fotografije: Pedja Jazak – Sopstveno delo, CC BY-SA 4.0,