РАВНА

0 коментара

Укратко

Лежи на левој обали Белог Тимока, североисточно од данашњег села Равна, на римском путу. Утврђење правоугаоне основе (110×138,5 м) настало је у I веку. Помиње се 78. године као седиште једне римске јединице, која је пребачена у Мезију. Обновом и доградњом, током IX века, утврђење добија куле у чије су зидове уграђени споменици са оближње некрополе из рапијег периода.

Последња обнова утврђења је из доба цара Јустинијана. Равна је тада била део унутрашњег лимеса заштите царства од провале варвара. Карактеристичио је да зидови појединих кула формирају троугао или петоугао са шиљастим завршетком на спољној страни. Оваква ојачања добијају и друга утврђења из тог периода, или само поједине куле на местима где се очекује најжешћи напад непријатеља. Изван утврђења откривене су две грађевине: терме, североисточно, и једна цивилна грађевина са хипокаустом, југозападно. У средњем веку је на овом простору била велика некропола. Археолошка ископавања и конзерваторски радови су у току.

Фотографије

Фотографије (1)