ПОНТЕС

0 коментара

Укратко

Остаци Трајановог моста и каструма Понтес налазе се код села Костол, 5км низводно од Кладова. Мост, подигнут између 103. и 105, дело је сиријског архитекте Аполодора из Дамаска. Са десне, српске стране реке, налазе се остаци четири зидана ступца, некада лучно повезаних, док је део преко речног корита био премошћен дрвеном решеткастом конструкцијом која се ослањала на зидане ступце.

Истовремено са мостом, у функцији његове одбране, подигнута су војна утврђења Понтес на десној и Дробета на левој обали Дунава. Понтес, приближно квадратне основе, задржао је функцију одбране овог дела лимеса све до VI века. Поред основних пунктова каструма – бедема, кула и капија – археолошким истраживањима утврђен је план и распоред објеката унутар бедема и констатовано да почетком IV века, са променама у римској војсци, долази до стварања новог концеггга унутрашњости Понтеса. У античком утврђењу као и на простору изван њега формирана су средњовековпа насеља и некрополе са слојевима IХ-Х, ХI-ХII и XIV века. Заштитпа археолошка ископавања и конзерваторски радови започели су 1979. године у оквиру пројекта Ђердап II. У циљу заштите од повећаног водостаја Дунава осгаци приступних делова Трајановог моста заштићени су загатом. Подводна археолошка истраживања остатака моста започела су 2003. године.

Фотографије

Фотографије (1)