ПЕЋИНА ГРАДАЦ

0 коментара

Укратко

Пећина у Градцу, или Јеринина пећина, налази се на северозападном подножју Јерининог брда, 11 км изнад десне обале Лепенице код Баточине. На улазу у пећину, чији је отвор висок око 6м, пронађена су оруђа мустеријенске индустрије – троугаони шиљци и издужени стругачи.

У њој су сачувани профили у чијим су стратумима били остаци богате, разноврсне и фосилизоване дилувијалне фауне урсида, бовида, еквида и цервида. Прва археолошка ископавања у пећини, која су вршена током 1951. и 1952, уједно су и прва археолошка истраживања палеолита у Србији. Ископавања су потврдила да је пећина била место боравка дилувијалног човека. Пећина под Јерининим брдом припада формацијама кретацејске епохе.

Фотографије

Фотографије (1)