МЕДИЈАНА

0 коментара

Укратко

Археолошко налазиште Медијана је предграђе античког Наиса. Налазила се недалеко од реке, у близини термалних извора, а простирала на површини од преко 40 ћа. Медијана је изграђена почетком IV века, у време Константина Великог, као резиденција у којој су боравили римски цареви приликом посета Наису.

Археолошка истраживања, спроведена у овом веку, сведоче о величини и раскоши резиденције на Медијани. Централни простор заузимала је вила са епистилом која је захватала површину од 6.000 т2, а укључивала је терме на западној и мањи нимфеј на источној страни. Западно од виле налазила се житница правоугаоне основе, дњмензија 91×27 т, док је јужно, на оближњем узвишењу, био саграђен водоторањ. Луксузне грађевине од чврстог материјала са стубовима, декорисане мозаицима и фрескама, концентрисане су око виле са перистилом. То су; вила са конхама, вила са оградним зидом и вила са централним коридором. Привредни објекти смештени су од житпице на запад, према граду Наису.

На југозападној периферији Медијане било је мање сеоско насеље са уређеним комуникацијама. Пред крај IV века Медијана је тешко страдала у пожару, а потпуно је уништена у време хунске најезде 441. Археолошка ископавања и конзерваторски радови трају, с прекидима, од шездесетих година XX века до сада.

Фотографије

Фотографије (2)