ЛЕДЕРАТА

0 коментара

Укратко

На десној обали Дунава, низводно од села Рама, налазе се остаци Ледераге, једног од највећих ауксилијарних кастела на овом делу дунавског лимеса, подигнутог крајем I века н. е. на стеновитом платоу изнад реке.

Изузетно повољан стратегијски положај условио је основну фуикцију утврђења – заштиту прелаза преко реке. Претпоставља се да је у време I дачког рата, 101. године, један део Трајанових трупа на овом месту прешао преко понтонског моста на непријатељску територију. Ледерата, димензија око 200×145 т, са квадратним дефанзивним кулама на угловима и капијама, са ровом чији се остаци и данас назиру на терену, има значајну функцију у доба раног Царства. Са промењеном политичком ситуацијом, у другој половини II и током III века, прилично је запуштена.

У време Диоклецијанових војних реформи редуцирана је на мање унутрашње утврђење приближних димензија 50×50 м, подигнутог у североисточном углу старог утврђења. Јустинијановом обновом Лимеса поново добија на значају. Бедеми старијег, Трајановог, уклапају се у ново утврђење са кружним кулама на угловима и капијама и двоструким бедемом на јужној страни, где се налази и главна улазна капија. Сондажна ископавања заштитног карактера обављана су 80-тих година, а конзерваторске интервенције вршене су на две очуване куле и на једној кули утврђења VI века.

Фотографије

Фотографије (1)