KUVA – BEGEČ

0 komentara

Ukratko

Ostaci antičkog utvrđenja sa pristaništsm (Castellum Onagrinum) nalaze se na levoj obali Dunava, u naselju Begeč, na potezima Kuva i Acke. Podignuto je krajem III veka kao deo utvrđenog kontralimesa, nasuprot utvrđenju Vopota (Banoštor).

Manja arheološka iskopavanja obavljena su 1902, dok su istraživanjima 1967. i 1974-75. otkriveni delovi južnog bedema, kule i temeljne stope delova pristaništa na obali Dunava. Na južnoj strani kompleksa nalaze se kasnosrednjovekovna nekropola i grobovi iz doba seobe naroda, a pa pretpostavljsnom severnom bedemu – sarmatska nekropola. Priobalni deo utvrđenja prekriven je 1965. odbrambenim nasipom za zaštitu od poplava. Na preostaloj površini se na osnovu konfiguracije terena mogu uočiti tragovi bedema i drugih građevina u okviru utvrđenja.