КУВА – БЕГЕЧ

0 коментара

Укратко

Остаци античког утврђења са пристаништсм (Castellum Onagrinum) налазе се на левој обали Дунава, у насељу Бегеч, на потезима Кува и Ацке. Подигнуто је крајем III века као део утврђеног контралимеса, насупрот утврђењу Вопота (Баноштор).

Мања археолошка ископавања обављена су 1902, док су истраживањима 1967. и 1974-75. откривени делови јужног бедема, куле и темељне стопе делова пристаништа на обали Дунава. На јужној страни комплекса налазе се касносредњовековна некропола и гробови из доба сеобе народа, а па претпостављсном северном бедему – сарматска некропола. Приобални део утврђења прекривен је 1965. одбрамбеним насипом за заштиту од поплава. На преосталој површини се на основу конфигурације терена могу уочити трагови бедема и других грађевина у оквиру утврђења.

Фотографије

Фотографије (1)