BAJŠA, DVORAC ZAKO

0 komentara

Ukratko

Dvorac u Bajši kod Bačke Topole sagradili su članovi plemićke porodice Zako, koji su Bajšu dobili darovnicom 1751. od carice Marije Terezije. Od tada rodonačelnik ove porodice, Stevan Zako, kapetan u Staroj Kanjiži, kao i njegovi potomci nose plemićki predikat „od Bajše”. Dvorac je podignut pod uticajem ideja klasicizma.

Sudeći po dekorativnim elementima (vaze kao akroterije na vrhovima četvoroslivnog krova), dvorac je građen 1818. istovremeno kada i pravoslavna crkva, sa kojom je bio povezan dvorskim vrtom. Zgrada je pravougaone osnove, sa trougaonim timpanonom na glavnoj fasadi, malim porticima na bočnim fasadama i velikim, verovatno izmenjenim portikom sa terasom na dvorišnoj fasadi okrenutoj prema parku. Krov je neuobičajeno prelomljen.

Prvobitna koncepcija prostornog rešenja je neodgovarajućom adaptacijom izmenjena, čime su donekle uništene klasicističke stilske osobenosti. Kapija kroz koju se ulazi na imanje je zidana i nastavlja se na zid u produžetku kuće, a ima stupce – pilone na čijem je vrhu po jedna vaza. U dvorištu se nalaze i manji prateći objekti. Dvorac je stradao u požaru 2000. godine.

Napiši komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

0 / 10