DUPLJAJA – GRAD

0 komentara

Ukratko

Lokalitet Grad nalazi se 1,5 kš jugozapadno od sela Dupljaje kod Bele Crkve. To je uzvišena lesna terasa trougaonog oblika, čija je površina oko 7 Ha.

Sa severozapadne strane se strmo spušta prema dolini reke Karaš. Kustos Nacionalnog muzeja u Mađarskoj F. Romer je 60-ih godina XIX veka otkrio Dupljaju. Grad je višeslojno naselje, od kasnog bronzanog doba do poznog srednjeg veka. Praistorijsko naselje (sa vatinskom keramikom) slično je praistorijskom gradu Drenkova u Mađarskoj, koji nesumnjivo pripada istom periodu. Sa lokaliteta Dupljaja potiču dvoja čuvena kultna kolica od pečene zemlje. To su kola u vidu dvokolice, sa primitivno prikazanim božanstvom na njima.

Dvokolica i božanstvo su ornamentisani urezivanjem koncentričnim krugovima i paralelnim linijama ispunjenim inkrustacijom. U srednjem veku ovde se nalazio grad Karaš, sedište Mađarske tokom XII stoleća. Grad, unutar koga su otkriveni ostaci crkve, bio je opasan suvim rovom. Imao je nekoliko nekropola, datovanih od H1-HP do XV veka. Pronađena je i velika ostava, uglavnom mađarskog i engleskog novca (oko 1.000 komada) s početka XII veka. Lokalitet je veoma oštećen. Manja sondažna iskopavanja vršena su 1972. godine, a od 2001. teku sistematska istraživanja.