ДУПЉАЈА – ГРАД

0 коментара

Укратко

Локалитет Град налази се 1,5 кш југозападно од села Дупљаје код Беле Цркве. То је узвишена лесна тераса троугаоног облика, чија је површина око 7 Ха.

Са северозападне стране се стрмо спушта према долини реке Караш. Кустос Националног музеја у Мађарској Ф. Ромер је 60-их година XIX века открио Дупљају. Град је вишеслојно насеље, од касног бронзаног доба до позног средњег века. Праисторијско насеље (са ватинском керамиком) слично је праисторијском граду Дренкова у Мађарској, који несумњиво припада истом периоду. Са локалитета Дупљаја потичу двоја чувена култна колица од печене земље. То су кола у виду двоколице, са примитивно приказаним божанством на њима.

Двоколица и божанство су орнаментисани урезивањем концентричним круговима и паралелним линијама испуњеним инкрустацијом. У средњем веку овде се налазио град Караш, седиште Мађарске током XII столећа. Град, унутар кога су откривени остаци цркве, био је опасан сувим ровом. Имао је неколико некропола, датованих од Х1-ХП до XV века. Пронађена је и велика остава, углавном мађарског и енглеског новца (око 1.000 комада) с почетка XII века. Локалитет је веома оштећен. Мања сондажна ископавања вршена су 1972. године, а од 2001. теку систематска истраживања.

Фотографије

Фотографије (1)