BREGOVINA – KALE

0 komentara

Ukratko

Kompleks ranovizantijskih utvrđenja podignutih oko Caričinog grada u vreme cara Justinijana (527- 565) pripada i utvrđeno naselje sa bazilikom, koje se nalazi na lokalitetu Kale kod sela Bregovina, u oblasti Prokuplja. Arheološkim iskopavanjima ustanovljeno je da je naselje bilo utvrđeno sa dva pojasa bedema. Uži pojas štitio je akropolj, a širi celo gradsko područje.

U severoistočpom uglu akropolja otkriveni su ostaci trobrodne bazilike, unutrašnjih dimenzija 23×13 pg. Bazilika, koja je jedina detaljno istražena, uklošvena je sa istočne i severne strane u bedem akropolja sa ugaonom polukružnom kulom. Stoga su njeni zidovi, koji su ujedno i zidovi bedema, znatno masivniji od ostalih. U narteksu su uočeni začeci đakonikona i protezisa. Naos je podeljen na tri broda kamenim stubovima sa bazama i kapitelima kompozitnog tipa i tipa jonskog imposta. Zidovi crkve bili su ukrašeni freskama kojima je, u donjim delovima, imitirana dekoracija mermernim panelom.

U prostoru prezviterijuma nađeni su fragmenti zidnog staklenog mozaika kao i delovi tri latinska natpisa: jedan je bio uklesan na mermernoj ploči nadvratnika, drugi je pripadao crkvenom nameštaju, a treći je fragmenat fresko- natpisa. Zidovi bazilike su konzervirani 1957/58, ali su ih meštani, u međuvremenu, uništili zbog izgradnje lokalnog puta.