ДОСИТЕЈЕВ ЛИЦЕЈ, ДОРЋОЛ

0 коментара

Укратко

Подручје око Доситејевог лицеја део је старог Београда на Дунавској падини у границама некадашње вароши у Шанцу. Као просторна целина већим делом је настала на прелазу из XВИИИ у XИX век и према организацији простора и објекгима из периода турске владавине сачувала је битне карактеристике оријенталног урбанизма. Ова целина обухвата део града између улица: Краља Петра, Господар Јованове, Капетан Мишине, Симине, Браће Јутовића, Змај Јовине, Студентског трга и Змаја од Ноћаја.

На овом простору посебно се истичу Доситејев лицеј, зграде у Господар Јевремовој улици број 19 и 22 из друге половине XВИИИ века, као и Арамбашићева кућа с почетка XX века у истој улици. У Вишњићевој улици је турбе Шеих Мустафе из 1793, а у Господар Јевремовој и Симиној истичу се низови објеката амбијенталне вредности. За неке од ових зграда везано је и деловање важних установа из времена И српског устанка – Правитељствујушчег совјета сербског, прве устаничке владе и Велике школе, прве више просветне установе у Србији. У границама овог подручја сачувана је структура првог регулационог плана спроведеног у Београду у другој половини XIX века.

Напиши коментар