BEOGRAD, KNEZ MIHAILOVA ULICA

0 komentara

Ukratko

Područje današnje Knez Mihailove ulice, kome pripadaju i sporedne poprečne ulice, bilo je nastanjeno i delimično izgrađeno u sastavu varoši koju je opasavao utvrđeni Šanac, u XVIII i prvoj polovini XIX veka.

Knez Mihailova ulica je trasirana kao najkraća komunikaciona veza između tvrđave i varoši koja se naglo širila i izgrađivala, na osnovu prvog regulacionog plana Beograda koji je 1867. izradio Emilijan Josimović. Sadašnje ime dobija 1870, a od 1879. definiše svoj lik i sadržaj na oba fronta, uglavnom jednospratnim zgradama blokovskog sistema. Nastale istovremeno, zgrade imaju i jedinstvene arhitektonske odlike.

Upotrebljeni građevinski materijali, konstrukcije, funkcije i stilska obrada pripadaju periodu evolucije beogradske arhitekture, koja označava prekid sa balkanskim nasleđem i usvajanje tada modernog evropskog eklekticizma. Useljavanje bogatih trgovaca i pogodan komunikacioni položaj uslovili su da postane moderni trgovački centar koji je ubrzo zamenio dotadašnji orijentalni način trgovanja. Pored nesumnjivih urbanističkih, arhitektonskih, umetničkih, istorijskih i socioloških vrednosti, ova celina predstavlja najsačuvaniji gradski ambijent Beograda iz druge polovine prošlog stoleća, vedočenje o mogućnostima društva tog vremena, njegovom ukusu i mentalitetu.

Rekonstrukcija Knez Mihailove ulice izvedena je 1985–87, a restauracija pojedinačnih objekata u periodu 2003-2005.

Foto: rtvbn.com

Napiši komentar