BEOGRAD, KOSANČIĆEV VENAC

0 komentara

Ukratko

Na prostoru Kosančićevog venca, području najstarijeg kompaktnog srpskog naselja u beogradskoj varoši, sačuvan je stari raster spontano nastalih saobraćajnica, stari ulični zastor, drvoredi, stambene kuće i javne građevine koje ilusgruju razvoj ovog dela Beograda od prve polovine XVIII veka, naselja razvijanog u kontinuitetu od rimskog Singidunuma.

Bogatstvo stilskih oblika arhitekture može se pratiti od vrednih primera tradicionalne balkanske arhitekture (kafana „?”, Konak kneginje Ljubice) preko prvih upliva evropskih uticaja (Saborna crkva) do izuzetnih au gorskih dela (Osnovna škola arhitekte J. Načić, Kuća Krsmanovića arh. M. Ruvidića, Dom Mike Alasa arh. P. Bajalovića, kuće arhitekata D. i B. Kojić u Zadarskoj ulici, zgrada Patrijaršije arh. V. Lukomskog).

Na Kosančićevom vencu je i memorijalni prostor na mestu srušene Narodne biblioteke u bombardovanju aprila 1941. Arheološka iskopavanja na prostoru Narodne biblioteke u završnoj su fazi. Konzervatorsko- restauratorski radovi obavljeni su na pojedinim zgradama u okviru celine.

Foto: bgd365.rs

Napiši komentar