БАНОШТОР, ЦРКВА СВЕТОГ ГЕОРГИЈА

0 коментара

Укратко

Баноштор се налази око 30 кт југозападно од Новог Сада уз Дунав. То је једно од најстаријих сремских насеља, а помиње се већ у XII веку. Село је било седиште епископије и бискупије. Црква Св. Георгија је једнобродна грађевина са правоугаоним певницама и несразмерно ниским звоником на западној страни. Репрезентативни класицистички иконостас резао је Максим Лазаревић 1833, а иконе и део зидног сликарства извео је Константин Пантелић 1836, о чему сведочи запис над царским дверима. Остатак зидног живописа извео је други аутор. На Богородичином трону са иконом Богородице с Христом, копијом тзв. Винчанске Богородице, налази се запис у барокној картуши из 1781. који помиње сликара Григорија (Давидовић Опшић) из Чалме и наручиоца Арсенија IV. У цркви је сачуван и мали шестоутаони сто, највероватније из прве половине XVIII века, са токарски изведеним украсима, карактеристичан за период ХУ1-ХУП века. Најстарији предмети су два певничка стола, орнаментално украшена, чији сликани украс одаје неуки зографски рад са ликовима чувених црквених песника. Запис у два реда о настанку столова почиње на северној, а завршава се на јужној певници годином 1749. и именом аутора Хаџи Силвестра Поповића, јеромонаха манастира Раковца, књижевника и путописца, значајне личности наше културне историје.

Напиши коментар

Фотографије

Фотографије (1)