BALJEVAC, CRKVA SVETOG NIKOLE

0 komentara

Ukratko

Na osnovu stilskih obeležja arhitekture, crkva Sv. Nikole u Baljevcu datuje se u kraj XII ili prvu polovinu XIII veka. Istorija ovog hrama je do XVIII veka potpuno nepoznata, iako se nalazi u oblasti koja je bila privredno središte srpske srednjovekovne države, u neposrednoj blizini grada Brvenika. Jednobrodna građevina, sa širokom oltarskom apsidom i tri traveja međusobno odvojena pilastrima, zidana je krupnim tesanim kamenom, dok su okviri prozora isklesani od belog, najverovatnije radočelskog mermera. Fasade su raščlanjene slepim lucima, što vezuje crkvu Sv. Nikole za primorsko, romansko sakralno graditeljstvo. Baljevački živopis, očuvan samo fragmentarno, i to u nižim zonama, pokazuje stilske odlike slikarstva sredine XIV veka. Ikonografski najzanimljiviji je ciklus patrona hrama, zbog neobičnih kompozicionih rešenja i prikazivanja čuda sv. Nikole, bez scena iz njegovog života. Tokom zaštitnih radova 1935. i 1936. crkva je pokrivena konstrukcijom koju nosi devet stubaca, udaljenih oko pola metra od zidova hrama. Konzervacija fresaka je izvedena 1969.

Napiši komentar