БАЈША, РИМОКАТОЛИЧКА

0 коментара

Укратко

Село Бајша, удаљено неколико километара од Бачке Тополе, било је у XVIII веку у поседу племићких породица Зако и Војнић. Римокатоличка црква Узнесења Богородице са познобарокним стилским одликама изграђена је између 1760. и 1770. Обликована је као једнобродна грађевина са споља петостраном а изнутра полукружном апсидом и санктуаријем који је ужи од главног брода. Бочно је сакристија. Уз подужне зидове наоса изведена су по два наглашена пиластра који су међусобно повезани полукружним луцима, док их попречно спајају сферни сводови којима се ствара илузија слепих калота. Оваквим градитељским системом наглашених пиластара, лукова и сферних сводова добијен је разуђен унутрашњи простор, подужно подељен на травеје. У западном делу цркве је звоник са широким, лучно завршеним прозорима. На прочељу је изведен ризалит фланкиран пиластрима. Изнад главног улаза у храм постављен је пластично обликовани грб. Бочне фасаде храма изграђене су скромно и без пластичног украса. У римокатоличкој цркви у Бајши чува се више значајних уметничких дела. Из XVIII века потичу у дрвету изведени кипови Богородице с Христом и Распеће. На главном олтару је слика Вазнесења Богородице, дело Јожефа Смита из 1816, док су у XIX веку у класицистичком стилу израђене проповедаоница и крстионица.

Напиши коментар

Фотографије

Фотографије (1)