АЈДАНОВАЦ, МАНАСТИР

0 коментара

Укратко

На јужним обронцима Великог Јастрепца, у области Топлице, у селу Ајдановцу смештен је манастир са црквом посвећеном светом Ђорђу. По скромној и једноставној архитектури црква припада оним малобројним грађевинама које су подигнуте непосредно после турског освајања Балкана, вероватно око 1485. Образују је отворени трем, правоугаона и засведена припрата, једнобродни, полуобличасто засведени наос и ниска, споља и изнутра полукружна олтарска апсида. У функцији проскомидије и ђаконикона постоје нише у источном зиду. И спољни изглед цркве је једноставан, малтерисаних фасада без архитектонског украса, и са двосливним кровом.

Живопис, настао 1492, фрагментарно је сачуван. Програм обухвата стојеће фигуре, зону медаљона, циклусе Великих празника и патрона као и опширни приказ Страшног суда. Стилске особине усмерене ка декоративном изразу, грешке у натписима и одређена иконографска решења, као св. Марина у борби са ђаволом или додавање дечака коњаничкој представи св. Ђорђа, указују на сликаре из северногрчких области. Конаци и спомен-чесма зидани су током обнова 1887, 1907. и 1949. Конзерваторски радови на архитектури и сликарству завршени су 1996-1997.

Напиши коментар

Фотографије

Фотографије (1)