Spomenici Srbije

SPOMENICI KULTURE

Spomenik kulture je svedočanstvo proteklih vremena i svojim izgledom pruža podatke o vremenu svog nastanka i postojanja.
Vrednost spomenika, da li objekat ima spomeničku vrednost, utvrđuje se različito, najčešće zakonskom regulativom pojedinih država.

ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA

Arheološko nalazište je jedna od četiri vrste nepokretnih kulturnih dobara u Srbiji.
Arheološka nalazišta kao nepokretna kulturna dobra mogu imati izuzetan značaj ili veliki značaj ili samo zaštićena, bez naznačenog značaja.

ISTORIJSKE CELINE

Pod prostornom kulturno-istorijskom celinom podrazumeva se „urbano ili ruralno naselje ili njihovi delovi, odnosno prostor s više nepokretnih kulturnih dobara od posebnog kulturnog i istorijskog značaja“

ZNAMENITA MESTA

Pod znamenitim mestom podrazumeva se „prostor vezan za događaj od posebnog značaja za istoriju, područje s izraženim elementima prirodnih i radom stvorenih vrednosti kao jedinstvene celine, kao i spomen grobovi ili groblja i druga spomen obeležja.“ Detaljnije pročitajte na Wikipediji

PUTOPISI

Vodpoad Veliki Buk

Vodopad Veliki Buk (Lisine) nalazi se dvadesetak kilometara od Despotovca i predstavlja prirodni biser istočne Srbije.

Continue Reading ...

Kanjon Vučjanke

Kanjon Vučjanke je bez sumnje čudo prirode.

Continue Reading ...

Resavska pećina

Resavska pećina spada u najpoznatije i najlepše pećine u Srbiji.

Continue Reading ...
Spomenici kulture
Arheološka nalazišta
Istorijske celine
Znamenita mesta