Споменици Србије

СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ

Споменик културе је сведочанство протеклих времена и својим изгледом пружа податке о времену свог настанка и постојања.
Вредност споменика, да ли објекат има споменичку вредност, утврђује се различито, најчешће законском регулативом појединих држава.

АРХЕОЛОШКА НАЛАЗИШТА

Археолошко налазиште је једна од четири врсте непокретних културних добара у Србији.
Археолошка налазишта као непокретна културна добра могу имати изузетан значај или велики значај или само заштићена, без назначеног значаја.

ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ

Под просторном културно-историјском целином подразумева се „урбано или рурално насеље или њихови делови, односно простор с више непокретних културних добара од посебног културног и историјског значаја“

ЗНАМЕНИТА МЕСТА

Под знаменитим местом подразумева се „простор везан за догађај од посебног значаја за историју, подручје с израженим елементима природних и радом створених вредности као јединствене целине, као и спомен гробови или гробља и друга спомен обележја.“ Детаљније прочитајте на Wikipediji

ПУТОПИСИ

Водпоад Велики Бук

Водопад Велики Бук (Лисине) налази се двадесетак километара од Деспотовца и представља природни бисер источне Србије.

Continue Reading ...

Кањон Вучјанке

Кањон Вучјанке је без сумње чудо природе.

Continue Reading ...

Ресавска пећина

Ресавска пећина спада у најпознатије и најлепше пећине у Србији.

Continue Reading ...
Споменици културе
Археолошка налазишта
Историјске целине
Знаменита места